Přejeme krásné Vánoce i celý příští rok

Děkujeme všem kolegům a spolupracovníkům za obrovský kus práce, kterou jsme tento rok udělali. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a neutuchající nadšení v novém roce.

Neleníme ani v adventním čase

Ani mrazivé počasí nás nemůže odradit od výjezdů do terénu. Tentokrát jsme navštívili těžebnu vltavínů Hrbov. Ačkoliv má být velká část těžebny zrekultivována na hospodářský les, některé vodní a mokřadní plochy a jejich okolí budou ponechány přirozenému vývoji. Těší nás, že se zde našlo místo pro spontánní obnovu, ale i to, že majitel těžební firmy projevil zájem o spolupráci s námi.

Listopadové konferenční inspirování

Listopad je plný konferencí a přednášek. Ve dnech 23. - 24. 11. se naše studentka Anička Müllerová se svou prezentací "Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách" zúčastnila 9. ročníku konference Kostelecké inspirování pořádané Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Cílem této akce je výměna zkušeností a navázání kontaktů mezi studenty biologických a environmentálních oborů.

Hned nato se ve dnech 25. - 26. 11. konala konference České botanické společnosti na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Této konference se zúčatnila velká část naší skupiny, včetně externích spolupracovníků. Konference tak kromě podnětných a zajímavých příspěvků poskytla i místo pro shledání se s našimi kolegy.

(Zdroj fotografií: Oficiální fotografie pořadatelů obou akcí; vlastní foto Aničky Müllerové)

Přírodě blízká obnova na konferenci v Bruselu

Minulý týden se v Bruselu konala konference nazvaná Nalezení rovnováhy mezi ochranou biodiverzity a těžebními aktivitami, kterou pořádala Evropská komise. Hlavním cílem konference bylo doplnit směrnice Evropské komise o nerostném průmyslu a Natuře 2000 a poskytnout podklady pro realizaci opatření Akčního plánu. Do panelu Biodiverzita území po těžbě surovin byla jako jeden z řečníků pozvána Klára Řehounková, která ve svém příspěvku ukázala účinnost ekologické obnovy na post-těžebních lokalitách v republikovém i globálním měřítku. Klára zastupovala nejen naši skupinu, ale také Evropskou Společnost pro ekologickou obnovu (SER Europe). Setkání s řadou lidí z různých oborů, kterých se těžba surovin dotýká, jasně ukázalo zájem o efektivní a ekonomicky výhodnou obnovu těžbou narušených území.

Naše studentky byly oceněny v soutěži Jihočeská ratolest!

 Soutěž projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest organizuje spolek Krasec a Jihočeský kraj. Jejím cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a informovanosti o něm v Jihočeském kraji, ocenit a propagovat kvalitní projekty hodné následování a inspirativní diplomové práce. Naše studentky Anička Müllerová a Míla Prošková se přihlásily do 7. ročníku Jihočeské ratolesti do kategorie D: Bakalářské a diplomové práce. Jejich kvalitní práce byla oceněna a to tak, že Anička s její diplomovou prací: Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách skončila na 2. místě a Míla se svojí bakalářkou: Uchycení vybraných pozdně sukcesních a nepůvodních druhů dřevin na lesnicky rekultivovaných a spontánních posttěžebních stanovištích skončila na děleném čtvrtém místě.

Holkám moc gratulujeme a přejeme jim, aby je jejich práce i nadále těšila a bavila a přinášela jen samé kvalitní výsledky!

Jen pro doplnění - není to poprvé co v této soutěži naši studenti bodují! Například minulý rok v této kategorii zvítězila naše odbornice na obnovu rašelinišť Lída Vlková. Proto neváhejte a příští rok se soutěže zůčastněnte třeba také.