Co je to ekologie obnovy?

Ekologie obnovy (restoration ecology) v sobě spojuje ekologickou teorii a praktické aplikace, směřující k obnově narušených, degradovaných nebo i zcela zničených ekosystémů (více na http://www.ser.org/). Jedná se o poměrně mladou vědeckou disciplínu, traduje se, že prvním ucelenějším pokusem restaurovat celý ekosystém byl experiment založený v pol. 30. let v kampusu univerzity ve Visconsinu, kde se pokusili pro potřeby výuky restaurovat jednotlivé typy prérie, původně se vyskytující kolem. Pokus byl úspěšný a trvá dosud.

Českobudějovické pracoviště patří v tomto oboru k předním v Evropě. Dnešní význam je podtržen mj. direktivou Evropské unie, podle které má být do r. 2020 v každé členské zemi obnoveno minimálně 15 % narušených nebo zničených ekosystémů (viz „Legislativa a výstupy pro ochranářskou a rekultivační praxi“). Sukcese, ať spontánní či řízená, je základním ekologickým procesem, se kterým je nutné počítat v každém projektu obnovy.