Pro studenty a zájemce o studium

Nabízené diplomové práce Výuka

Nabídka bakalářských, magisterských, doktorandských a postdockých prací (popularizační letáček ke stažení zde):

 • Aktuálně!!! Květnaté pásy v městském prostředí, letáček zde

  - zakládání nových a sledování již založených květnatých pásů, městská ekologie.
  Školitel: Klára Řehounková (klara.rehounkova@gmail.com)

 • Obnova travních porostů na orné půdě

  (vliv doby zatravnění, vegetace v okolí (průnik nevysetých druhů z okolí), kvantifikace úspěšnosti vysetých druhů aj.).
  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz), konzultantka: I. Jongepierová

 • Sukcese vegetace na opuštěných polích

  (sukcesní změny, vliv okolní vegetace na průběh sukcese na konkrétním poli, manipulování sukcese k žádoucímu cíli - experimentální výsevy, odstraňování některých druhů, apod.).
  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz)

 • Spontánní obnova mokřadů na orné půdě

  Školitel: K. Prach (prach@prf.jcu.cz)

 • Sukcese vegetace na různých, těžbou narušených místech

  V různých oblastech státu se nacházejí rozmanitá, těžbou narušená místa, jako jsou lomy, rozmanité výsypky, pískovny, štěrkovny, lomy, rašeliniště aj. Pakliže existují různě stará, stanovištními faktory však srovnatelná sukcesní stadia, je cenné je popsat a zrekonstruovat tak sukcesní vývoj. Takové práce mají většinou i aplikovatelné výstupy, použitelné při rekultivacích a obecně v ekologii obnovy.
  Školitelé: K. Prach (prach@prf.jcu.cz), K. Řehounková (klara.rehounkova@gmail.com)

 

Pracovní skupina spravuje databázi sukcesních snímků (více na samostatné záložce DASS), která obsahuje téměř 3 tis. fytocenologických snímků z různých člověkem ovliněných míst. Z takto velkého souboru dat lze vybrat a zkoumat mnoho dílčích otázek podle přání a tužeb studenta.