Projekty a granty

Probíhající:

 

Ukončené:

P505-11-0256 Sukcese vegetace na širokých škálách prostředí - meta-analýzy dat s využitím v teorii i praxi (Vegetation succession over broad environmental gradients – meta-analyses of data for theoretical and practical outputs) - 3010 tis., 2010-2014

P504-10-0501 Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě (Spontaneous and assisted processes in dry grasslands restored on arable land) – 2594 tis., 2010-2014

DBU 91-0041-AZ26858-33/2 Bilaterální Česko-německý projekt Utilisation of near-natural re-vegetation methods in restoration of surface-mined land – principles and practices of ecological restoration

AV CR IAA600050702

61-21210129 The 8th European Conference on Ecological Restoration: a chance for the Visegrad countries – 10 tis euro, 2012