DASS – Databáze sukcesních sérií

Skupině ekologie obnovy se podařilo sestavit dohromady unikátní soubor fytocenologických snímků ze 40 sukcesních sérií běžících v různých těžebnách a na jiných narušených místech. Snímky pochází celkem od 31 autorů a jsou umístěny napříč celou ČR. Obsahují důležité informace nejen o druhovém složení, ale i o sukcesním stáří lokality a dalších environmentálních faktorech. Zatím máme k dispozici celkem 2823 snímků s 1022 zaznamenanými druhy. Databáze je průběžně doplňována a jsou postupně publikovány jednotlivé články z těchto dat vycházející.

Jak s databází nakládat:

1. O využití databáze rozhoduje tříčlenná rada autorů databáze ve složení Kamila Vítovcová, Klára Řehounková a Karel Prach. Rozhodnutí schvaluje konsenzem.
2. Správu databáze, zadávání nových dat do databáze a poskytování dat z databáze badatelům (po rozhodnutí rady) zajišťuje správce databáze (Kamila Vítovcová).
3. Hlavní autor  žádosti o poskytnutí dat uvede důvod a téma a žádost adresuje členům rady (Lencova.Kamila@seznam.cz, klara.rehounkova@gmail.com, prach@prf.jcu.cz). Publikovanou práci pak zašle správci databáze.
4. Autoři dat, pokud jsou dostupní, budou vždy předem informováni o přípravě článků postavených na jejich datech. Informace jim rozesílá hlavní autor a v kopii informuje výše uvedené členy „rady“. 
5. Všichni autoři větších souborů dat nebo celých sérií budou vyzváni, aby se stali spoluautory článků, když budou jejich data tvořit zásadní podstatu článků. Předpokladem ale je, že se nějakým způsobem budou podílet na přípravě článků, jinak budou jmenovitě zmíněni v Poděkování (Acknowledgements). Rozhodnutí o využití této nabídky záleží na autorech dat. Platí však dosud aplikované pravidlo, že autoři dat, kteří se dále na jejich využití nepodílejí, budou spoluautory alespoň prvního článku, který jejich data využívá (týká se i autorů menších souborů dat). Výše uvedení autoři databáze se stávají spoluautory v každém případě, pokud to výslovně neodmítnou.

Pro citování databáze je stanovena tato závazná citace: DASS, Prach et al. (2014), elektronická verze [například] květen 2015 (jedná se o práci, kde byla databáze poprvé uceleně použita: Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P. and Pyšek P. (2014): Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. – Applied Vegetation Science 17:193-200, Doi: 10.1111/avsc.12064.)


Pravidla k využívání DASS ke stažení zde.Sukcesní série Umístění v rámci ČR Počet snímků Počet lokalit Věkové rozpětí (roky) Zdroj dat a literatura
           
Opuštěná pole (S) celá ČR 345 255 1–91 Osbornová et al. (1990); Prach et al. (2007); Jírová et al. (2012)
Kyselé lomy (P) Střed 135 135 1–86 Trnková et al. (2010)
Nahrnuté rybniční ostrovy a bariéry (P/S) J 108 80 1–126 K. Prach, nepublikováno; V. Študent, nepublikováno; Rejmánek & Rejmánková (2002)
Obnažené dno (P) SZ a V 14 2 1-70 K.Prach, J.Chlumský, nepublikováno
Bazaltové lomy (P) SZ 440 440 1–80 J.Novák, nepublikováno; Novák & Prach (2003); Novák & Konvička (2006)
Lesní spáleniště (S) SZ 52 52 1-168 M. Adámek, nepublikováno
Průseky po železné oponě (S) JZ 146 146 7–35 Z. Špringar, P. Koštel, nepublikováno
Imisní holiny (S) SZ 14 1 1–20 P.Pyšek, nepublikováno
Těžená rašeliniště (P) SZ 267 267 1–100 Konvalinková & Prach (2010, 2014); Bastl et al. (2009)
Lesní paseky (S) Střed a S 99 99 1-107 P. Šmilauer, nepublikováno; P. Petřík, nepublikováno
Vápencové lomy (P) Střed a V 184 159 1–70 L. Tichý, J. Sádlo, A. Bartošová, nepublikováno
Říční náplavy (P) SV a J 70 42 1–150 K. Prach, nepublikováno, Z. Vaněček, nepublikováno
okraje silnic (P/S) J 50 44 1–32 R.Litvin (2000), K.Prach, nepublikováno
Pískovny a štěrkopískovny (P) celá ČR 233 233 1–75 Řehounková & Prach (2006, 2008, 2010)
Odkaliště (P) Z a S 21 21 2–41 K. Prach, nepublikováno; Kovář (2004)
Výsypky po těžbě černého uhlí I (P) Střed 88 90 1–100 H. Dvořáková, nepublikováno; Prach et al. (2013)
Výsypky po těžbě černého uhlí II (P) SV 170 182 1–75 T. Koutecký, K. Prach, nepublikováno
Výsypky po těžbě hnědého uhlí I (P) SZ 106 101 1–45 Prach (1987); Hodačová & Prach (2003)
Výsypky po těžbě hnědého uhlí II (P) Z 147 83 1–55 K. Prach, nepublikováno; O. Mudrák, nepublikováno; Frouz et al. (2008)
Výsypky po těžbě uranu (P) Střed 84 84 7–32 T. Dudíková, nepublikováno
Městské ruderály (S) Z 36 3 1–12 A. Pyšek, nepublikováno

*V závorce uveden charakter probíhající sukcese P – primární, S – sekundární.