Databáze

 

Pravidla pro zacházení s databázemi:

  1. O využití databází rozhoduje tříčlenná rada autorů příslušné databáze (dále jen "Rada"); členové rady jsou uvedeni u každé databáze. Rozhodnutí schvaluje konsenzem.
  2. Správu databáze, zadávání nových dat do databáze a poskytování dat z databáze badatelům (po rozhodnutí Rady) zajišťuje správce databáze.
  3. Hlavní autor žádosti o poskytnutí dat uvede důvod a téma a žádost adresuje členům příslušné Rady. Publikovanou práci pak zašle správci databáze.
  4. Autoři dat, pokud jsou dostupní, budou vždy předem informováni o přípravě článků postavených na jejich datech. Informace jim rozesílá hlavní autor a v kopii informuje příslušné členy Rady.
  5. Všichni autoři větších souborů dat nebo celých sérií budou vyzváni, aby se stali spoluautory článků, když budou jejich data tvořit zásadní podstatu článků. Předpokladem ale je, že se nějakým způsobem budou podílet na přípravě článků, jinak budou jmenovitě zmíněni v Poděkování (Acknowledgements). Rozhodnutí o využití této nabídky záleží na autorech dat. Platí však dosud aplikované pravidlo, že autoři dat, kteří se dále na jejich využití nepodílejí, budou spoluautory prvního článku, který jejich data využívá (týká se i autorů menších souborů dat). Autoři a správci příslušné databáze se stávají spoluautory v každém případě, pokud to výslovně neodmítnou.