Obnova květnatých luk

Ani oblasti Bílých Karpat se nevyhnulo zatravňování bývalých polí za pomoci komerčních směsí. Pro zachování rázu krajiny a fenoménu bělokarpatských květnatých luk vůbec, se však začaly vyvíjet regionální směsi, složené z místních druhů travin a bylin.

U zrodu myšlenky i její realizace stála Ivana Jongepierová. V současné době se ve spolupráci s Ivanou Jongepierovou věnují obnově  bělokarpatských luk členové skupiny Karel Prach  a Klára Řehounková (viz záložka Publikace: Prach et al. 2013 a,b). Popularizačně-naučný článek, kde je pěkně a stručně vše shrnuto, vyšel v květnu 2015 v časopise Vesmír a k nahlédnutí je zde.

Bělokarpatská louka - 10 let po obnověBělokarpatská louka - 10 let po obnově (pohled z blízka)