Rašeliniště

Mnoho rašelinišť bylo narušeno nebo zcela zničeno odvodňováním a následnou těžbou rašeliny, zalesňováním a zemědělskými aktivitami.

Nejzásadnějším lidským zásahem do ekosystému rašeliniště je změna vodního režimu vytvořením systému drenáží a odvodněním. Tématem obnovy odvodněných a těžených rašelinišť se zabývali ve svých pracích zejména Petra Konvalinková, Marek Bastl a Karel Prach (viz záložka Publikace: Bastl et al. 2009; Konvalinková, Prach 2010).

V současné době provádí výzkum na těženém a následně revitalizovaném rašeliništi Soumarský most  v rámci své magisterské práce studentka Lída Vlková.

Illecebrum verticillatum: těžená rašeliniště jako náhradní biotopLesnicky rekultivované rašeliništěNS na revitalizovaném rašeliništiRevitalizované rašeliniště Soumarský mostTěžené rašeliniště až na minerální podklad - silně odvodněnéTěžkou mechanizací těžené rašeliniště BrannáZvednutí hladiny vody přehrazením odvodného kanálu je klíčové