Výsypky, haldy a odkaliště

Vzhledem k poměrně dlouhé tradici těžby hnědého a černého uhlí na Sokolovsku, Mostecku a Ostravsku tvoří výsypky a haldy nedílnou součást zdejší krajiny.

Bohužel většina nasypaných hald byla technicky rekultivována, pouze mizivá procenta jsou ponechána spontánní sukcesi a to i přes dlouholetou snahu zainteresovaných restauračních ekologů (Karel Prach, Jan Frouz, Ondřej Mudrák,…) a přes jasné a vědecky podložené výsledky.

Odkaliště a popílkoviště se překvapivě také ukázaly jako vhodné lokality pro mnohé konkurenčně slabé druhy rostlin a živočichů. Spontánní sukcese funguje i na těchto extrémních stanovištích. Bohužel stále převládá použití technické rekultivace, z důvodu ohrožení větrnou erozí a roznášení popílkových částic do okolí. Tento argument se však na mnoha místech ukázal jako neopodstatněný.

 

Spontánní stádia na výsypce po těžbě uhlíOdkaliště popílku Hodějovice-SrubecAlbrechtická výsypkaKarel Prach na Radovesické výsypceMosteckoPovrchový lom na těžbu hnědého uhlí - VršanyUranová výsypka na PříbramskuVýsypka po těžbě uhlí (Německo)