TEAM#UP: Spojení poznatků z ekologické obnovy ve prospěch přírody a lidí

 

O PROJEKTU

Cílem projektu TEAM#UP je rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti ekologické obnovy, aby zaplnily mezery v odborném vzdělávání. Za tímto účelem vzniknou čtyři Centra excelence odborného vzdělávání zaměřená na různé oblasti ekologické obnovy: multifunkční a udržitelné využívání půdy v zemědělských systémech (Německo), obnovení staré infrastruktury, ekologické kompenzace a krajinářské úpravy (Norsko), obnova urbánní a venkovské krajiny (Česká republika) a obnova lesů a řízení rizika přírodních katastrof (Španělsko). Prostřednictvím spolupráce mezi odbornými školami, univerzitami a výzkumnými institucemi a partnery z různých sektorů vzniknou odborné učební osnovy a veřejně přístupné vzdělávací materiály na téma ekologické obnovy v několika jazykových verzích. 

KONSORCIUM

KOORDINÁTOR PROJEKTU

HOCHSCHULE ANHALT (Německo)

Prof. Dr. Markus Meyer

Hochschule Anhalt

Strenzfelder Allee 28

D-06406 Bernburg

E-mail: markus.meyer@hs-anhalt.de

Tel.: +49 (0) 3471 355 1113

M. Sc. Ryan Campbell

Hochschule Anhalt

Strenzfelder Allee 28

D-06406 Bernburg

E-mail: ryan.campbell@hs-anhalt.de

Tel.: +49 3471 355 1134

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

ANDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU SACHSENANHALT (Německo)

STIFTUNG KULTURLANDSCHAFT SACHSEN-ANHALT (Německo)

DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT EV (Německo)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA (Norsko)

HAEHRE ENTREPRENOR AS (Norsko)

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (Norsko)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (ČR)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ŠTŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, BENEŠOV (ČR)

PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ (ČR)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Španělsko)

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Španělsko)

CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL AVANZADO DE LA COMUNITAT VALENCIA (Španělsko)

AGRESTA S COOP (Španělsko)

EUROPEAN CHAPTER OF THE SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU & ROZPOČET

Počátek řešení: 15. června 2023

Konec řešení: 14. června 2027   

Rozpočet projektu: 3 929 798.00 €

Rozpočet JU: 333 909.00 €

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

teamup2restore.eu

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.