Až se tě léto zeptá, cos dělal v zimě...

Vědecká činnost na experimentální pískovně Cep II má mnoho tváří! V těchto dnech by si nás leckdo mohl splést s veselou partičkou kopáčů výkopů. Menší sesuv půdy ze svahu nad experimentální šachovnicí (střídající se plochy písku a jílu s různým managementem) překryl jeden čtverec a zanesl odvodňovací kanál a tak bylo potřeba chopit se lopat. Kromě toho byl taky čas, některé experimentální plochy "narušit", respektive vytvořit díry pro uchycování semenáčků. Tady dobře posloužily rýče a hrábě a samozřejmě svaly a vytrvalost (na obrázcích lze vidět, že ne všichni se na pracích podílejí stejnou měrou :) ).

Entomologové se už  také činí a pokládají žluté pasti. Jirka Řehounek, hlavní cepský entomolog, se svěřil, že "díky počasí to fakt lítá" .

Díky všem kopáčům a hrabáčům (Jirka Řehounek, Tomáš Englický, Karel Prach, Klára Řehounková, Lenka Schmidtmayerová, Kamila Lencová)!!!

 

<< Zpět na předchozí stránku