Členové naší skupiny na konferenci o ekologické obnově SER2014

V termínu 3. - 8. srpna se ve Finském Oulu konala 9. evropská konference o ekologické obnově na téma "Restoration, Ecosystem Services and Land Use Policy". Členové naší skupiny se této konference také aktivně zúčastnili se svými prezentacemi a postery. Speciální blok přednášek věnovaný pasivní obnově nazvaný "Passive restoration: can we let succession do the work?" zahájila Klára Řehounková svým příspěvkem na téma "Disturbance jako nástroj pro biodiverzitu - mezioborový přístup k obnově a přínos pro ochranu těžebních prostor". Mezi dalšími referujícími byl Ondřej Mudrák se svou prezentací "Co nám řekne počáteční druhové složení o budoucím vývoji ve spontánní sukcesi?" a Kamila Lencová, která prezentovala "Jak se uplatňují nepůvodní druhy během sukcese v člověkem ovlivněných stanovištích?". V dalším bloku přednášek o Resilience ecology hovořil Karel Prach na téma "Nezanedbávejte okolí při obnově narušených míst". Studentky Ludmila Vlková a Lenka Šebelíková se konference zúčastnily s postery, na kterých prezentovaly výsledky svých magisterských prací.

Cestou na konferenci si v Estonsku členové skupiny prohlédli tzv. wooded meadows, kterými je provedl Marek Sammul, a spontánně obnovenou pískovnu v Tallinnu.

 

<< Zpět na předchozí stránku