Další etapa spontánní obnovy na Cepu II odstartována!

Při listopadové schůzce na naší "terénní laboratoři ekologie obnovy" Cep II se podařilo dohodnout, se zástupci CHKO Třeboňsko a vlastníkem pískovny Českomoravským šterkem s.r.o., další etapa obnovy pískovny. Došlo k rozumnému kompromisu, kdy na podstatné části pískovny bude využito spontánní sukcese, pouze po modelaci a mírné úpravě terénu. Lesnická rekultivace bude provedena pouze v 15-ti metrových pásech podél cesty. Svahy a plochy u břehové linie jezera zůstanou k dispozici pro vědecké účely, ale hlavně k dispozici ekologické obnově :). 

 

Pás lesnické rekultivace napravo a celá levá část ponechaná spontánní sukcesi!Spodní fotografie ukazuje pás budoucí lesnické rekultivace napravo a celá levá část bude ponechána spontánní sukcesi!

<< Zpět na předchozí stránku