Ekologie obnovy na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Již několikátým rokem mají studenti Fakulty životního prostředí ČZU v Praze možnost účatsnit se kurzu Rekultivace (a Land Reclamation v anglické mutaci), který garantuje naše kolegyně Markéta Hendrychová. A již několikátým rokem jsou na kurz zváni i členové naší skupiny, aby studentům pověděli něco o ekologické obnově na těžebnách. Letos pozvání přijala Lenka Šebelíková, která mluvila o ekologické obnově, managementu a výzkumu na pískovnách. O dva týdny později pak Karel Prach přednášel o ekologické obnově a ekologii obnovy v širším kontextu. My doufáme, že pro studenty byly naše přednášky užitečné a těšíme se na další shledání v příštím roce.

<< Zpět na předchozí stránku