Přírodě blízká obnova na konferenci v Bruselu

Minulý týden se v Bruselu konala konference nazvaná Nalezení rovnováhy mezi ochranou biodiverzity a těžebními aktivitami, kterou pořádala Evropská komise. Hlavním cílem konference bylo doplnit směrnice Evropské komise o nerostném průmyslu a Natuře 2000 a poskytnout podklady pro realizaci opatření Akčního plánu. Do panelu Biodiverzita území po těžbě surovin byla jako jeden z řečníků pozvána Klára Řehounková, která ve svém příspěvku ukázala účinnost ekologické obnovy na post-těžebních lokalitách v republikovém i globálním měřítku. Klára zastupovala nejen naši skupinu, ale také Evropskou Společnost pro ekologickou obnovu (SER Europe). Setkání s řadou lidí z různých oborů, kterých se těžba surovin dotýká, jasně ukázalo zájem o efektivní a ekonomicky výhodnou obnovu těžbou narušených území.

<< Zpět na předchozí stránku