Kurz Ekologie obnovy II - Ekologická obnova

Kurz Ekologie obnovy II - Ekologická obnova (KBO 447) je v letním semestru po dvou letech zpátky! Je zaměřen na postindustriální stanoviště - zejména nejrůznější druhy těžeben a bude prakticky orientovaný - součástí jsou exkurze a vytvoření praktického projektu obnovy. Absolvování kurzu Ekologie obnovy I je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Tak neváhejte a zapisujte, příště poběží až v roce 2021!

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, typy obnovy, rekultivační plán, projekt obnovy - biologické ideály vs. praktické aplikace; návaznosti na kurz KBO 420

(2) Obnova vybraných typů antropogenních stanovišť (zejména těžbou narušená stanoviště, dopravní náspy a zářezy, vojenské prostory) - detailní prezentace konkrétních příkladů v ČR a porovnání se světem

(3) Ochranářský management vybraných cílových druhů, skupin a společenstev

(4) Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy - legislativní rámec, rozhodovací procesy, sociální a ekologická udržitelnost projektů, náklady a přínosy různých typů obnovy

(5) Prezentace návrhů obnovy pro jednu vybranou lokalitu (příprava konkrétního projektu obnovy, návrh dílčích opatření v rámci společného projektu obnovy předem vybrané lokality)

 

<< Zpět na předchozí stránku