Květnaté pásy – Guidelines

Jedním z výsledků naší spolupráce s našimi německými kolegy z Hochschule Anhalt v Bernburgu jsou praktické rady pro zakládání květnatých pásů v agrární krajině a městském prostředí. Dokument je ke stažení (prozatím v anglické verzi) v sekci Pro veřejnost – ke stažení.

Tato spolupráce bylo podpořena z projektu MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity".

<< Zpět na předchozí stránku