Květnaté pásy v plném květu – pokračujeme v monitoringu

Vegetační sezóna je již v plném proudu a pracovní skupina ekologie obnovy má plné ruce práce se snímkováním rozličných lokalit. Od května jsme v plném nasazení a neustaneme ve svém snažení až do poloviny září.

Tento týden pokračujeme i s pomocí od italské studentky Chiary, která se přidala k naší skupině díky projektu Erasmus+, ve snímkování květnatých pásů v městském parku Stromovka a v kampusu Jihočeské univerzity. Kromě spousty kopretin kvete například i svízel bílý, rmen barvířský nebo rýt žlutý. Jsme však i zvědavi, na jaké druhy narazíme při opakovaném snímkování na konci léta.


Souběžně s botanickým průzkumem probíhá na květnatých pásech i entomologický monitoring se zaměřením na samotářské vosy a včely a motýly, kteří využívají kvetoucích rostlin v pásech jako potravy.

 

<< Zpět na předchozí stránku