Listopadové konferenční inspirování

Listopad je plný konferencí a přednášek. Ve dnech 23. - 24. 11. se naše studentka Anička Müllerová se svou prezentací "Sukcese vodní a mokřadní vegetace na pískovnách" zúčastnila 9. ročníku konference Kostelecké inspirování pořádané Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Cílem této akce je výměna zkušeností a navázání kontaktů mezi studenty biologických a environmentálních oborů.

Hned nato se ve dnech 25. - 26. 11. konala konference České botanické společnosti na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Této konference se zúčatnila velká část naší skupiny, včetně externích spolupracovníků. Konference tak kromě podnětných a zajímavých příspěvků poskytla i místo pro shledání se s našimi kolegy.

(Zdroj fotografií: Oficiální fotografie pořadatelů obou akcí; vlastní foto Aničky Müllerové)

<< Zpět na předchozí stránku