Kamenolom na hraní :)

Na jaře jsme vyrazili do terénu a to opět na Vysočinu, kde jsme hledali rekultivované kyselé kamenolomy - a výsledek? Žádné jsme nenašli! Což nás velmi potěšilo a my si tak vychutnali několik velmi krásných spontánně zarostlých kousků. V kamenolomu Brádlo u Kosova jsme se potkali s panem Ing. Karlem Lorkem, generálním ředitelem společnosti Českomoravský štěrk. Kamenolom Brádlo je již netěžený lom ve vlastnictví Českomoravského štěrku a do budoucna jsme dostali povolení, udělat z něj další "laboratoř" spontánní a řízené sukcese na kyselých lomech. Zároveň by měl lom sloužit i pro návštěvníky, kteří si chtějí odpočinout a strávit čas v přírodě. Za důvěru děkujeme a na práci v lomu se těšíme!

Jediný opravdu rekultivovaný těžební prostor jsme našli na uranovém lomu u Dolní Rožínky.

 

<< Zpět na předchozí stránku