Mezinárodní workshop projektu TRAIN#ER

Na konci září se v Českých Budějovicích uskutečnil Knowledge Exchange Workshop - setkání partnerů projektu TRAIN#ER. Během velmi nabitých dvou dnů jsme stihli prodiskutovat stav poznání v oblasti ekologické obnovy v jednotlivých zemích, zrekapitulovat výsledky průzkumů a navrhnout doporučení, jak by se daly vědomosti o ekologické obnově lépe rozšiřovat do škol a mezi praktiky. Kromě toho jsme účastníkům ukázali příklady ekologické obnovy v urbánním prostředí a užili si dost legrace.

Projekt TRAIN#ER je financován Evropskou unií.

<< Zpět na předchozí stránku