Milovické safari

Na bývalém poli v Milovicích, kam jsme před 3 roky přenášeli biomasu, se od letoška pasou pratuři a koně. Zatím je pasená část jen lehce okousaná, ale už z fotek je patrné, že biomasa je nižší. Na plochách s přenesenou biomasou se začínají uplatňovat cílové druhy a postupně přibývají žádoucí druhy bylin i trav.

Přesnímkovali jsme také tzv. prachová koupaliště. Některá bohužel zničila prasata, ale povedlo se nám najít i zcela nové plochy. Terénní auta se stala vítaným zpestřením pro koně. Pojali to jako barevné bonbony a patřičně ožužlali jak auto Přírodovědecké fakulty, tak Botanického ústavu. Když došlo na okopávání vozidel, ukončil to Ondra jako správný vedoucí slovy: "No, no, no" ... a auta zůstala zachráněna.

Pasené (vlevo) a nepasené (vpravo) plochy na bývalém poli

<< Zpět na předchozí stránku