Na Vysočině se lomy nerekultivují?!

Během dvou dní jsme projeli velkou část Vysočiny, navštívili jsme sedm opuštěných, ale i činných lomů a s velkým potěšením jsme zjistili, že na Vysočině se lomy nerekultivují, nezalesňují, prostě se nechávají samovolné sukcesi! Vznikají tu velmi cenná sukcesní stádia, ať už s dřevinami, zatopennými depresemi či suchými skalnatými stanovišti... Pouze jeden ze všech návštívených lomů, lom Krásněves, byl kompletně osázen borovicí, smrkem a modřínem, pravděpodobně z důvodu jeho velké rozlohy. Vlastníkem lomu není však již těžařská firma, ale obec Krásněves a místní obyvatelé sem jezdí na dřevo, no a to se dá pochopit.

                                                   Lomy na Vysočině - příklad dobré NErekultivační praxe!

<< Zpět na předchozí stránku