Německé výsypky zblízka...

Vyjeli jsme snímkovat německé výsypky! Nestačíme se divit, jak jsou krásné a kolik zajímavých biotopů a druhů hostí. Spolu s Anitou Kirmer, kolegyní z německé Hochschule of Anhalt, objíždíme staré výsypky po těžbě hnědého uhlí v okolí Halle (Saxony-Anhalt). Důlní jámy jsou většinou zatopeny a okolní výsypky lesnicky rekultivovány. Ale výsledek není špatný! Zejména díky spontánní kolonizaci z okolí. V nově vzniklých jezerech jsou vytvořeny ostrovy a poloostrovy, břehy jsou pozvolné, místy jsou vytvořeny mělké litorální zóny a kdyby ve výsadbách místní rekultivační firmy nepoužívaly nepůvodní druhy dřevin a keřů (hlavně akát, topol kanadský, rakytník a pod.), dojem z nové, zajímavé a heterogenní krajiny by byl skvělý! Posíláme pozdravy a inspiraci na pár obrázcích z výsypky Klobikau a nově vytvořeného jezera Geiseltalsee !

<< Zpět na předchozí stránku