Němečtí kolegové z Hochschule Anhalt na návštěvě u nás!

V září jsme pozvali německé kolegy, zabývající se květnatými pásy a zvyšováním diverzity rostlin i hmyzu v agrární krajině, k nám do Českých Budějovic. Studenti, kteří mají německý projekt na starosti, u nás byli 6, respektive 17 dní.

Thomas Stahl a Heiner Hensen zpracovávají výsledky sledování květnatých pásů v Německu zejména pomocí GIS, ale zároveň vedou i celou terénní kampaň na sběr dat ze založených květnatých pásů. Ti se u nás zdrželi 6 dní. Kdežto Annika Schmidt a Michael Jung strávili v Českých Budějovicích 17 dní. V rámci německého projektu mají na starosti také terénní práce při sběru dat, zároveň ale i celé jejich vyhodnocení. Němečtí kolegové, podobně jako my v Českých Budějovicích, nesledují pouze vegetaci, ale i hmyz a dokonce i ptáky, kteří z kvetoucích pásů benefitují. "Práce německých kolegů je pro nás velmi inspirující, nejen navrženými květnatými směsmi, ale i obrovským rozsahem pásů a úspěšností vyjednávání se zemědělci a zůčastněnými osobami. Kolegové letos sledovali přes 60 založených květnatých pásů, čítajících desítky hektarů!" potvrdila Lenka Šebelíková, která mnoho německých pásů navštívila. "Jejich objektivní pohled na námi založené pásy nám velmi pomohl, mohli jsme konzultovat složení směsí, ale i následnou údržbu pásů."  doplnila Lenka.

"Situace v Německu je v tomto ohledu samozřejmě mnohem příznivější než je zatím u nás. Zakládání květnatých pásů je dokonce podporováno státními dotacemi. Pevně věřím, že i u nás se situace pohne dopředu a časem se podaří prosazovat květnaté pásy podporující diverzitu do městské zeleně a třeba i ve větších plochách do zemědělské krajiny" doplnil řešitel česko-německého projektu Karel Prach.

Snažili jsme se připravit kolegům bohatý program - mimo návštěv všech našich květnatých pásů jsme se snažili je inspirovat i naší bohatou činností v rámci ekologie obnovy, a to se myslím podařilo.

Stáž německých kolegů u nás a naše červnová návštěva v Německu byla hrazena z projektu "7AMB17DE017 - Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině -  optimalizace metod na podporu biodiverzity", který zprosředkovává v rámci mobilit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

<< Zpět na předchozí stránku