Nový kurz Kláry Řehounkové - Urbánní ekologie

V letním semestru 2017/2018 poběží nový kurz URBÁNNÍ EKOLOGIE  KBO/146 (1 x týdně dvouhodinová přednáška), znovu bude vypsán až v roce 2020. Součástí kurzu bude exkurze s praktickou ukázkou projektů na podporu biodiverzity realizovaných v urbánní krajině (1 denní). Kurz volně navazuje na Ekologii obnovy I a II. Jejich absolvování je doporučené, ale kurz je možné si zapsat i bez něj. Tak neváhejte a zapisujte!

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, konceptů městské ekologie, vznik a specifika oboru

(2) Abiotické podmínky- klima, půda, hydrologie, problematika znečištění prostředí

(3) Biotické podmínky-charakteristiky flóry a fauny v urbánním prostředí, procesy ovlivňující biodiverzitu

(4) Biotické podmínky  - vztahy mezi člověkem a organismy v městském prostředí, nepůvodní druhy

(5) Urbánní stanoviště – struktura, mozaikovitost a fragmentace městské krajiny, zonace

(6) Průmyslové areály

(7) Silnice, železnice a ostatní liniové stavby

(8) Městská zeleň- solitérní stromy, parky, zahrady, hřbitovy, lesy

(9) Vodní toky a vodní plochy ve městech

(10) Ochrana biodiverzity ve městech

(11) Socioekonomické a estetické aspekty v územním plánování

(12) Prezentace návrhů obnovy (příprava konkrétního projektu, návrh dílčích opatření pro vybraný typ městského prostředí)

<< Zpět na předchozí stránku