Obnova těžebny kaolinu ve Španělsku

Klára Řehounková zastupovala SER Europe v rámci akce expertního panelu organizované TECMINE ve Valencii. Měla přednášku o zkušenostech s pasivním a aktivním přístupem k obnově lokalit po těžbě. LIFE projekt TECMINE se zabývá finančně efektivní obnovou těžebny kaolinu ve středomořské lesní oblasti s využitím inovativních technik.

Ve středomořských oblastech je obnova míst po těžbě obecně poměrně náročná. Těžebna TECMINE se navíc nachází ve vysoce erodované oblasti v nadmořské výšce přibližně 1 000 m. Impozantní plán na její obnovu zahrnuje různé metody, které mají za cíl zmírnit erozi, stabilizovat strmé svahy a vytvořit mozaiku lesů a krátkostébelných trávníků.

První den konání akce se uskutečnila terénní část v rámci skupiny odborníků z různých oborů jako je botanika, geologie a geomorfologie, ekologické inženýrství, ekologie obnovy, hydrologie nebo společenské vědy. Druhý den byly v několika prezentacích shrnuty zkušenosti s obnovou těžeben v evropských zemích z různých úhlů pohledu. Poskytly tak návrhy pro hledání optimálního plánu obnovy prostřednictvím diskuse zaměřené na konkrétní alternativy.

Opravdu úžasný příklad multidisciplinární a komplexní obnovy - hodně štěstí TECMINE!

<< Zpět na předchozí stránku