Ohlédnutí za vegetační sezónou

Vegetační sezóna je sice již dávno za námi, my bychom si ale rádi připomněli, co všechno jsme během letošního horkého léta stihli. A bylo toho opravdu hodně!

Červen

Na začátku června proběhlo již tradiční osnímkování keškových pískoven následované ještě tradičnějším výjezdem na Váté písky u Bzence. Tam jsme za pomoci našich bělokarpatských kolegů osnímkovali plochy obnovené strháváním travního drnu a spáleniště v Bzenecké důbravě. Ani jsme si nestačili vydechnout a čekal nás další výjezd, tentokrát do Milovic. Tam se v příštích letech bude rozšiřovat pastva velkých býložravců na opuštěné pole a my jsme dostali příležitost sledovat vývoj vegetace pasených a nepasených ploch. Na některé plochy jsme pak později v sezóně přenášeli posekanou biomasu z blízké druhově bohaté lokality a jsme velice zvědaví na výsledek. Po návratu ze středních Čech jsme ještě osnímkovali naše květnaté pásy v městském parku Stromovka a v kampusu naší fakulty a den nato jsme vyráželi na stáž k našim Německým kolegům. Během našeho pobytu jsme pomáhali s vegetačním průzkumem druhově bohatých květnatých pásů, které na svých polích zakládají zemědělci a naši němečtí kolegové je v rámci svého projektu sledují.

Červenec

Krátce po našem návratu z Německa nás na oplátku přijely navštívit naše německé kolegyně, Sabine Tischew a Anita Kirmer, aby si zde prohlédly pásy, které jsme zakládali v městské krajině a prodiskutovaly s námi výsledky našeho společného projektu. Poté nás čekala návštěva našeho oblíbeného lomu Kosov u Jihlavy, kde jsme po tři sezóny sledovali vliv poloparazitické rostliny kokrhele luštince na třtinu křovištní. Konec července byl pak již tradičně věnován snímkování trvalých ploch na pískovně Cep II, kde jsme navzdory letošnímu suchému a horkému létu zažili déšť!

Srpen

V srpnu jsme u nás přivítali další dva naše německé kolegy, kteří nám pomohli s vegetačním průzkumem námi založených květnatých pásů a měli možnost krátce navštívit i některé naše sukcesní plochy. V srpnu jsme také pokračovali ve sledování trvalých ploch na pískovně Cep II a na tzv. šachovnici - ploše pro experimentální obnovu suchých trávníků.

Září

Sezónu jsme pak zakončili exkurzemi pro studenty z Lille po zajímavých lokalitách na Třeboňsku a na Šumavě a jako třešničku na dortu jsme si ponechali osnímkování ostrůvku na pískovně Cep II, kde již čtvrtým rokem proběhla pastva oveček.

Jak je vidět, v sezóně jsme opravdu nelenili :-) Tímto děkujeme všem našim kolegům, spolupracovníkům a studentům za jejich obrovskou pomoc v terénu. Bez nich bychom tolik práce neudělali!

Za fotky děkujeme Aničce K., Miguelovi a Petře J.

Naše stáž v Německu a stáž německých kolegů zde byla podpořena z projetku MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity".

<< Zpět na předchozí stránku