Po roce opět úspěšně osnímkovány Váté písky u Bzence!!

Jako již tradičně nastal v červnu čas opět vyrazit směr jižní Morava a osnímkovat zde trvalé plochy na "Moravské Sahaře" - tedy NPR Váté písky. Již od roku 2012 tu pracovní skupina ekologie obnovy sleduje průběh sukcese na plochách, kde se Ivaně Jongepierové podařilo zajistit stržení svrchní vrstvy půdy i s vegetačním krytem expanzní trávy třtiny křovištní.

I po sedmi letech od vytvoření ploch je většina z nich stále nezarostlá a udržuje si otevřený charakter. I nadále tak mohou sloužit jako refugia pro řadu druhů vázaných na otevřená písčitá stanoviště, která v dnešní agrární krajině jižní Moravy téměř chybí.


Kromě Vátých písků máme založené i trvalé plochy v nedaleké Bzenecké doubravě, která před 7 lety hořela a po domluvě s lesní správou, byla malá část ponechána sukcesi a ke sledování dalšího vývoje spáleniště bez zásahů.


Za pomoc v terénu, pohostinnost a morální podporu děkujeme Ivaně a Karlovi Fajmonovi.

 

<< Zpět na předchozí stránku