Pokračujeme ve sledování vlivu pastvy divokých koní v Podyjí

Minulý týden se část naší pracovní skupiny spolu a naším externím spolupracovníkem, Lubošem Tichým, vrátila k našim trvalým plochám pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Plochy byly založeny v minulém roce a letos zde bylo již podruhé provedeno vegetační snímkování.

Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci se na obou lokalitách velmi činí a zdá se, že jejich přítomnost značně omezuje přítomnost dřevin v trávnících. Na obou lokalitách již kvetla celá řada zajímavých a žádoucích druhů
(Foto: Anička Kostohryzová)

 

<< Zpět na předchozí stránku