Poznatky z ekologické obnovy na konferenci Aggregates Europe

V červnu se Klára Řehounková jako pozvaný řečník zúčastnila v Belgii konference Aggregates Europe - UEPG. Letos byla zaměřená na nové trendy v podpoře biodiverzity v těžebních prostorech. V bloku zaměřeném na vědecké poznatky a možnosti jejich aplikace do praxe měla Klára možnost oslovit vedoucí manažery velkých evropských firem, které těží stavební suroviny. Během neformálních diskuzí se hodně probíralo i právě schválené nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law).

Součástí programu byla i exkurze do kamenolomu a jak dokládají fotky, někdy stačí jen počkat pár desítek let, a příroda si sama najde cestu i na místa, která mohou na začátku působit velmi nehostinným dojmem.

<< Zpět na předchozí stránku