Pracovní skupina ekologie obnovy přeje krásné a klidné Vánoce!

Ke konci roku je zvykem, že se pracovní skupina sejde a bilancuje nad uplynulou sezónou. Prezentujeme si své celoroční úspěchy a řešíme případné nedostatky. A taky slavíme - letos je závěr roku tím veselejší, že nám vyšly na další tři roky dva zajímavé granty. První se týká Databáze sukcesních sérií a jejího rozšíření přes Evropu a druhý grant, kde jsme jako spoluřešitelé, se zabývá bělokarpatskými loukami, keré byly v minulosti zatravněné regionální směsí. Tak hurá do nového roku a ať žije rok 2020 a skupina ekologie obnovy!

  

<< Zpět na předchozí stránku