Příprava ostrůvku na pískovně Cep II

Při letošním pasení ovcí na ostrůvku pískovny Cep II jsme zjistili, že ovečkám tamní vegetace moc nechutná. Rozhodli jsme se tedy pro razantní postup a celý ostrov posekali, smýtili borovičky a vyhrabali stařinu a mechy. Tak snad zajistíme, že příští jaro bude vegetace šťavnatější a celkově chutnější i pro vybíravé ovečky. A že té stařiny a hlavně mechů nebylo málo! Při vysekávání a odklízení ostrůvku jsme si opět potvrdili, že velmi záleží na to odkud přenesená biomasa pochází, ale také v jakém množství se na lokalitu aplikuje.

Z tohoto experimentu jsme se poučili hned dvakrát: 1) Použitelná lokalita pro získání psamofytní vegetace je už na Třeboňsku pouze jediná - Vlkovský přesyp. Terasy Lužnice, ze kterých se hrabala druhá část biomasy, má už příliš mezofilní charakter. 2) Přenesené biomasy stačí jen velmi slabá vrstva. Pokud se aplikuje vrstva silná, napomáhá to rozšíření konkurenčně silných mechů.

Na 1. fotografii je ostrůvek ještě zarostlý...

 

<< Zpět na předchozí stránku