Regionální směsi osiv - velké téma

Tématem regionálních směsí se poslední dobou intenzivně zabýváme díky norskému projektu "Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů". V rámci něj testujeme různé stroje na kartáčování donorových porostů. Ale nejsme jediní, kdo se tímto tématem zabývá. Například v Praze letos testují svůj vlastnoručně vyrobený kartáčovací stroj. Domluvili jsme tedy na další rok spolupráci a budeme porovnávat všechny tyto stroje na několika pražských lokalitách, např. na loukách v Prokopském údolí, či na Hrnčířských loukách.

Tento projekt byl podpořen z Fondů EHP a Norska.

<< Zpět na předchozí stránku