Restaurování na Šumavě

... aneb další díl prázdninového seriálu Ekologie obnovy v praxi. Tentokrát jsme se byli podívat, jak probíhá revitalizace dříve těženého rašeliniště Vlčí Jámy. Díky projektu Správy NP Šumava, Life for Mires, se zde přehrazují odvodňovací kanály, zaslepují trubky a hloubí mělké zvodnělé deprese. Na tomto rašeliništi nám již třetím rokem běží i mezioborový projekt, zkoumající sukcesi různých trofických skupin - rostlin, mechů, hub a hmyzu. Po domluvě se správou NP zůstanou naše monitorovací plochy zachovány i do budoucna, a my tak budeme moci sledovat i vliv revitalizace.

 

<< Zpět na předchozí stránku