Seminář o moderních přístupech k péči o městskou zeleň v Kladně

Téma přírodě blízké péče o městskou zeleň se stává stále populárnější. V návaznosti na seminář, který proběhl v polovině roku 2016 v Českých Budějovicích, jsme byli pozváni přednést naše poznatky pro úředníky v Kladně. Zazněly příspěvky o péči o městské trávníky v podání Jirky Řehounka z NNO Calla, Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR mluvil o péči o stromy, která prospívá nejrůznějším druhům hmyzu a Lenka Šebelíková z naší skupiny se podělila o poznatky ze zakládání květnatých pásů a péče o ně. Z následné diskuze bylo zřejmé, že téma přírodě blízké péče o městskou zeleň vzbuzuje u úředníků zájem - a to nás velmi těší.

<< Zpět na předchozí stránku