Seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň" pro úředníky

Klára Řehounková z naší pracovní skupiny Ekologie obnovy se spolu s několika našimi blízkými spolupracovníky zúčastnila semináře pro úředníky na téma "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který se konal 18. října v Praze. Klára přednesla příspěvky týkající se květnatých pásů ve městě a možnosti stavby vlastní písečné duny. Na závěr Klára seznámila zúčastněné úředníky o řadě příkladů dobré praxe z celého světa. Na semináři dále zazněly prezentace o trávnících a vodě ve městech od Miloně Jirků. Tématu stromů a jejich ochraně a funkcím jako vhodného prostředí pro řadu druhů hmyzu se věnovali Jiří Řehounek, Lukáš Čížek a Jiří Rom. Z následné rozsáhlé diskuze s úředníky bylo videt, že je toto téma aktuální a že úředníky velmi zajímá.

<< Zpět na předchozí stránku