Seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň" pro úředníky, tentokrát v Pardubicích

Klára Řehounková z naší skupiny Ekologie obnovy se spolu s několika našimi blízkými spolupracovníky zúčastnila 28. února semináře na téma Přírodě blízká péče o městskou zeleň v Pardubicích. Obdobný seminář proběhl úspěšně již na podzim minulého roku v Praze


Městská krajina se stává útočištěm pro mnoho ohrožených i běžných druhů rostlin a živočichů. Proto je důležité vypořádat se s celou řadou otázek, mezi něž patří například: Jak podpořit ohrožené druhy ve městě? Jak vytvořit esteticky zajímavá stanoviště, která budou zároveň cenná pro ochranu přírody?

 

Tento seminář byl uspořádán sdružením Calla ve spolupráci s Pardubickým krajem. Klára přednesla příspěvky na téma květnatých pásů ve městě a možnosti stavby vlastní písečné duny. Na závěr seznámila zúčastněné úředníky o řadě příkladů dobré praxe z celého světa. Na semináři dále zazněly prezentace o trávnících a vodě ve městech od Miloně Jirků. Tématu stromů a jejich ochraně a funkcím jako vhodného prostředí pro řadu druhů hmyzu se věnovali Jiří Řehounek, Lukáš Čížek a Jiří Rom.


Diskuze s úředníky a dalšími účastníky semináře byla velmi rozsáhlá a je vidět, že zájem o téma městské zeleně je velký a toto téma je velmi aktuální, nicméně dostatečné informace zatím chybějí.

 

<< Zpět na předchozí stránku