Sledování pastviny v Milovicích

Slunné jarní dny jsou ideální pro výjezdy do terénu. Jeden takový výjezd naší skupiny směřoval do Milovic, kde se bude rozšiřovat pastvina divokých koní. Část budoucí pastviny je bývalé pole, které je potřeba zatravnit. Tohoto úkolu se ráda ujala naše skupina. Během výjezdu jsme proto vytipovávali lokality, odkud by se dalo na pole přenést zelené seno. Nejvíce nás uchvátila stráň u Kochánek se vzrostlými jalovci. V létě se na lokalitu vrátíme a budeme zvědaví, jestli se přenos biomasy povede a z pole se stane hezká pastvina s řadou kvetoucích bylin.

Mimo to budeme také sledovat vliv pastvy na vývoj vegetace, podobně jako na lokalitách v Podyjí, o kterých jsme už psali dříve.

<< Zpět na předchozí stránku