Sledování vlivu pastvy divokých koní

Minulý týden jsme společně s externím členem naší skupiny, Lubošem Tichým, založili trvalé plochy pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci už na lokality dorazili a nám nezbývá než čekat, jak se s vegetací popasují.

(Foto: Luboš Tichý)

<< Zpět na předchozí stránku