Stanovisko k Principům a standardům obnovy těžeben (Young et al. 2022)

Bylo publikováno naše stanovisko, ve kterém jsme vyjádřili svůj názor na nedávno publikované Principy a standardy od Young et al. (2022), které poskytují mezinárodní rámec pro ekologickou obnovu těžeben. Přestože jsou užitečné, identifikovali jsme určitá omezení pro praxi, zejména v Evropě. Pro více podrobností si prosím přečtěte:

Řehounková, K., Ballesteros, M., Alday, J.G., Nunes, A., Tischew, S., Kirmer, A. and Prach, K. (2023), A comment on “International principles and standards for the ecological restoration and recovery of mine sites”—useful but limited. Restor Ecol e13872. https://doi.org/10.1111/rec.13872

<< Zpět na předchozí stránku