Stáže pro studenty ekologie obnovy

Důležitou součástí studentova života je stáž! Naši studenti ekologie obnovy mají možnost strávit ji u předních odborníků....příkladem je Lenka Šebelíková, která si vybrala německý Bernburg!

Svou zahraniční doktorandskou stáž tráví Lenka na Anhaltské univerzitě aplikovaných věd u Dr. Anity Kirmer a Prof. Dr. habil. Sabine Tischew. S oběma  skupina Ekologie obnovy již řadu let spolupracuje. V průběhu svého pobytu se seznamuje například s projekty na obnovu těžebních míst, ale i degradovaných chráněných území a  druhově bohatých okrajů polí. Kromě toho má Lenka možnost navštívit některé těžebny a sbírat data pro svou disertační práci a pro článek, který by měl v budoucnu vzniknout za spolupráce kolegů z Německa a Maďarska.

Pro více informací: lenuskasch@gmail.com

<< Zpět na předchozí stránku