Studentská stáž v Belgii

Neopomenutelnou součástí studentského života je dozajista zahraniční stáž. Studenti skupiny Ekologie obnovy mají možnost vybrat si z řady předních pracovišť v oboru. Anička Müllerová si například vybrala vlámské (belgické) Antverpy!

Svou zahraniční doktorandskou stáž Anička naplňuje na Antverpské univerzitě u prof. Rudyho van Diggelena, se kterým naše skupina Ekologie obnovy již řadu letu spolupracuje. Prof. Diggelen je jedním z hostujících přednášejících na kurzu Ekologické obnovy I na Přírodovědecké fakultě JU.

V průběhu svého tříměsíčního pobytu se Anička seznamuje s projekty na obnovu narušených míst a má možnost přiučit se metodám ekologické obnovy v Belgii se zvláštním zaměřením na obnovu mokřadů. Dále jí tato pracovní stáž nabízí možnost konzultace nejen již uplatněných metod sběru ekologických dat z mokřadních společenstev, ale i další postřehy a připomínky k novým a lepším postupům. Spolupráce s kolegy z Antverpské univerzity může přispět k zisku nových zkušeností se sběrem dat rostlinných společenstev v mokřadech. Kormě toho má Anička příležitost zpracovávat již sebraná data pro svou disertační práci a konzultovat výsledky statistických analýz.

Pro více informací: polarni.badatel@seznam.cz

<< Zpět na předchozí stránku