TEAM#UP na konferenci Dva dny s didaktikou biologie

Ve dnech 8. a 9. února proběhla v Praze konference s názvem Dva dny s didaktikou biologie. Lenka se konference zúčastnila a kromě toho, že nasála spoustu inspirace pro tvorbu našich výukových materiálů, měla možnost před zhruba 45 učiteli propagovat projekt TEAM#UP. Příspěvek sklidil úspěch a podle reakce učitelů je jasné, že tato práce má smysl. Děkujeme, že jsme se této vydařené akce mohli zúčastnit!

<< Zpět na předchozí stránku