Těžká technika ve službách ekologie obnovy!

Od pátku se na pískovně Cep II odehrávají poměrně dramatické změny! Po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko a majitelem těžebního prostoru, firmou Českomoravský štěrk a. s., bude velký prostor po těžbě písku ponechán spontánnímu zarůstání, ale nejen to. Část plochy bude určena k bádání! Velmi šikovní páni bagristé vytváří písečné a jílovité plošky, kde bude možné zkoumat experimentální obnovu suchých trávníků.

<< Zpět na předchozí stránku