Uranové výsypky do třetice

Letos jsme si do sbírky uranových výsypek přidali ještě ty poslední - z Horního Slavkova. Oproti těm jáchymovským tolik nezarůstají smrkem, ale listnáči, a ve srovnání s příbramskými zarůstají rychleji. Když na chvíli odhlédneme od jejich tragického významu v nedávné historii, výsypky už působí jako začleněné součásti tamní krajiny se zajímavým reliéfem, mnohdy ještě kopírující styl nasypávání.

Hubský peň - propad poddolované oblasti a lom současně.Určování sukcesního stáří Presslerovým nebozezem.Zhruba 50 let staré sukcesní stádium - v podrostu i ohrožené a pěkné druhy, jako je hnilák lysý, hruštička a hruštice.

<< Zpět na předchozí stránku