Úspěšná obhajoba diplomové práce

Náš student Michal Slaba dnes obhájil svoji diplomovou práci a úspěšně zakončil své magisterské studium. Jeho diplomová práce na téma "Predikce druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin" navazuje na práci bakalářskou. V té se Michal zabýval vytvořením nové metody, která by umožnila vytipovat přírodovědně cennou těžebnu "od počítače" na základě mapových podkladů a informací o výskytu zachovalých biotopů v jejím okolí. V diplomce toto téma dál rozvíjí a chce zjistit, které druhy se vyskytují jak uvnitř těžeben, tak v jejich okolí, což může napomoci k získání hrubé představy o možném druhovém složení lokalit, pokud jsou ponechány spontánnímu vývoji.

Michalovi gratulujeme!

<< Zpět na předchozí stránku