Váté písky na jižní Moravě opět úspěšně osnímkovány!

 V červnu je čas snímkovat trvalé plochy na "Moravské Sahaře" - tedy NPP Váté písky. Od roku 2012 tu sledujeme, jak běží sukcese na plochách, kde Ivana Jongepierová zajistila stržení svrchní vrstvy půdy i s vegetačním krytem expanzní trávy třtiny křovištní. Výsledky jsou úžasné! Většina cílových a ohrožených druhů tato nově otevřená místa ihned kolonizovala a lokality se i po pěti letech drží stále poměrně otevřené a nezarůstají. Podařilo se tak vytvořit unikátní velkoplošná refugia pro psamofytní druhy, jež by jen těžko v silně agrární krajině jižní Moravy uspěly. Kromě Vátých písků máme založené i trvalé plochy v nedaleké Bzenecké doubravě, která před 5 lety hořela a po domluvě s lesní správou, byla malá část ponechaná sukcesi a ke sledování dalšího vývoje spáleniště bez zásahů.

Za pomoc v terénu, pohostinnost a morální podporu děkujeme Ivaně a Karlovi Fajmonovi za pomoc v terénu a za fotky :)...

 

<< Zpět na předchozí stránku