Vegetační sezóna 2017 na pokračování :)

Léto už pomalu končí, vegetační sezóna pracovní skupiny ekologie obnovy však nikoliv. Od května jsme se téměř nezastavili a práce v terénu stále pokračují, až do konce září. Mimo každoroční snímkování trvalých ploch na pískovně Cep II, Vátých píscích u Bzence a v lomu Kosov, jsme si přidali ještě průzkum nové pastviny, určené hlavně zubrům v bývalém VVP Milovice.

Dál pokračuje i zatím slibně se rýsující projekt na podporu otevřených stanovišť v opuštěných pískovnách, kdy "geokačeři" (lovci cachek s gps) napomáhají sešlapem odstraňovat stařinu a drn a tím udržují obnažený substrát vhodný pro konkurenčně slabé druhy rostlin a ohrožené druhy hmyzu.

 

Jelikož jsou Klára Řehounková i Karel Prach řešiteteli grantu GAČR 17-09979S "Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České Republiky", rozjela se masivní kampaň na rozšíření stávající databáze sukcesních snímků (DaSS) a v rámci grantu byla letos přesnímkována, nebo nově snímkována celá řada sukcesních sérií. Kolegyně Petra Konvalinková si zopakovala snímkování na rašeliništích, Karel Prach s Ondrou Mudrákem na Sokolovských výsypkách, Kamila Vítovcová snímkovala bývalou železnou oponu na Šumavě, Petra Janečková hrdině zvládla snímkovat rybniční ostrůvky na Třeboňsku, externí kolega Jirka Koptík zase vypomohl se snímkováním silničních okrajů v Jižních Čechách. Ostatní se podílejí na snímkování všeho možného, rozšíření databáze bude velké :).

 

Během celé sezóny probíhá i botano a entomo monitoring květnatých pásů, založených ve Stromovce a v areálu Biologického centra, pod vedením Kláry Řehounkové a Lenky Šebelíkové.

 

Nezapomínáme žít ani společenským životem - v rámci grantu Mobility MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině -  optimalizace metod na podporu biodiverzity" jsme se zúčastnili stáže u Německých kolegyň a kolegů na univerzitě v Bernburgu, kde jsme strávili velice příjemných 16 dní (Kamila a Lenka), respektive 6 dní (Klára, Karel, entomoložka Jana Šlancarová).

 

Všem pomocníkům patří obrovský dík, protože množství odvedené práce za tuto sezónu je rekordní! A to jsme ještě neskončili - pokračování příště :)

<< Zpět na předchozí stránku