Výborná obhajoba našeho studenta

Náš student, Michal Slaba, včera obhájil svou bakalářskou práci na téma Využití mapování biotopů pro stanovení ochranářského potenciálu těžeben: vegetační pohled s hodnocením výborně. Ve své práci Michal zjistil, že je možné vytipovat potenciálně cennou těžebnu pouze na základě znalosti kvality biotopů do 1 kilometru v jejím okolí. Důležitější než rozloha cenných biotopů se pak ukázala jejich vzdálenost od okraje těžebny. Pro použití v praxi však Michal doporučuje, aby tato informace, získaná čistě z mapových podkladů, byla ještě ověřena terénním šetřením.

Michalova práce by mohla být užitečným podkladem např. pro tvorbu plánů obnovy těžených území. Proto doufáme, že se ji brzy podaří přenést do praxe!

<< Zpět na předchozí stránku